Onderzoeksopzet

High Performing Teams onderzoek 2019:
1 Onderzoek, 6 maanden, 5 organisatie met 5-10 leiders en 5 teams.
Onder begeleiding van een professioneel team van wetenschappers, assessment specialisten en coaches worden 5 verschillende organisaties uit 5 verschillende branches geselecteerd voor deelname aan het programma. Iedere organisatie selecteert 1 team en heeft minimaal 1 ander team welke in de reguliere situatie zonder coaching doorwerkt. Deze 5 teams uit verschillende branches doorlopen een programma van 6 maanden waarin met wetenschappelijke metingen, assessments, coaching en intervisiesessies onderzocht wordt welke interventies effect hebben op de performance van de teams.
Onderzoeksdoelen:
  • Welke (universele en organisatie specifieke) drivers van High Performing Teams kenmerkend zijn specifiek voor uw bedrijf
  • Valideren van succesvolle interventies in leiderschap en teamdynamiek. In de praktijk testen welke interventies op het gebied van leiderschap en teamdynamiek in uw organisatie relevant zijn en positieve impact hebben op het creëren van een High Performance Teams.
Het programma voorziet 2 doelgroepen:
  1. Leiderschapstraject: onderzoeken en ervaren welke drivers en succesvolle interventies er zijn voor High Performance in het leiderschapsdomein (Sr management/ Operationeel management)
  2. Teamtraject: onderzoeken en ervaren welke drivers en succesvolle interventies er zijn voor High Performance in teamdynamiek (operationele teams 6 tot 25 personen)
Beide trajecten zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen die de deelnemende partijen doorlopen. De sessies worden verdeeld over 6 dagen gedurende 6 maanden waarbij de deelnemers samen komen. Tussen de sessies door zal de deelnemers worden gevraagd om activiteiten te ondernemen binnen de eigen organisatie en relevante performance assessments in te vullen.
Programma opzet:
Per organisatie worden er 6 modules aangeboden per doelgroep. De trajecten voor de teams en het leiderschap lopen parallel en zijn dusdanig ingericht dat ze elkaar versterken.
  • Leiderschapstraject is ingericht voor de doelgroep Senior Management & Directie niveau. Deze groep is verantwoordelijk voor de afdeling(en) waar de teams in functioneren.
  • Voor het teamtraject is de doelgroep operationele teams met minimaal 1 vergelijkbaar team dat dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden verricht.
Leiderschaptraject:
In de transformatie naar High Performing Teams speelt de leider een essentiële rol. Zoals in het onderzoek van David Lewis naar voren komt is hij/zij de spil om de psychologische veiligheid en diversiteit in het team te faciliteren om tot een generatieve en succesvolle teamopzet te komen.
Met gerenommeerde onderzoekers en sprekers bieden we de leiders van uw organisatie inspirerende nieuwe inzichten die ze direct na iedere module in de praktijk kunnen brengen. In deze zes modules krijgen zij passende tools om het team te faciliteren in de ontwikkelingsfase waarin zij zitten.
Programma leiderschapstraject high performing teamsDag een en dag zes zijn gezamenlijke dagen met alle teams vanuit de vijf geselecteerde organisaties. Op deze dagen worden de onderzoeksopzet en de ambities vastgesteld en de uitkomsten gedeeld. Tevens zal een gerenommeerd spreker deze dag openen/afsluiten
Dag twee tot en met vijf zijn modules waarin op inspirerende locaties de diverse onderdelen van High Performing leiderschap aan bod komen door leren en ervaren.
  • Studie investering Strategisch: 30 uur
  • Studie investering Tactisch: 25 uur
 
Team traject:
Voor de teams bestaat het programma uit modules waarin hen de op-maat-inzichten en vaardigheden worden geleerd per ontwikkelingsfase. Hierdoor kan na iedere module het team een sprong maken richting high performance.
Programma overzicht high performing teamsDag een en dag zes zijn gezamenlijke dagen met alle teams vanuit geselecteerde organisaties. Deze dagen worden de onderzoeksopzet en de ambities vastgesteld en de uitkomsten gedeeld i.c.m. een gerenommeerde spreker.
Dag twee tot en met vijf zijn modules waarin het team per organisatie de diverse onderdelen van High Performing leiderschap leert en ervaart.  Iedere module heeft vooraf een  assessment of benchmark met de andere teams, met als doel praktijkinzichten te verschaffen waarmee ze in de module aan de slag kunnen.  Na iedere module is er per team een intervisiemoment waarin ze gerichte hulpvragen kunnen stellen en op-maat-coaching kunnen ontvangen
  • Studie investering is totaal: 50 uur
  • Praktijk investering + intervisie: 10 uur
Voor meer informatie bekijk de brochure of schrijf je direct in